TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Làm Hộ Chiếu Tại Nơi Tạm Trú

Xin chào Trung tâm, Em hiện tại đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Em cần đăng ký cấp mới hộ chiếu. Điều thứ nhất,

Một Số Chính Sách Mới Tháng 5/2018

1. Về lao động, tiền lương, phụ cấp: Sẽ bãi bỏ lương cơ sở của công chức Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung

Một Số Chính Sách Mới Tháng 7/2018

 1. Về lao động, tiền lương, phụ cấp: Từ ngày 1/7/2018, lương hưu, trợ cấp tăng 6,92% Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp