Điều Tra Ý Kiến Của Thanh Niên Về Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Đạo Đức Của Thanh Niên Hiện Nay

Vừa qua, chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra ý kiến của thanh niên về thực trạng đạo đức của thanh niên hiện nay. Cuộc điều tra được thực hiện tại 06 tỉnh thành phố bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng với 1200 phiếu khảo sát thanh niên trong độ tuổi 16-30.

Cuộc điều tra nhằm cung cấp số liệu thống kê, số liệu nghiên cứu về thực trạng đạo đức của thanh niên hiện nay trên một số mặt: 1/ Quan niệm, nhận thức của thanh niên về giá trị đạo đức: Giá trị đạo đức có ý nghĩa đối với thanh niên hiện nay; Xu hướng biến đổi giá trị đạo đức của thanh niên hiện nay; Quan niệm của thanh niên về một số xu hướng mới trong thanh niên hiện nay; Tình yêu hôn nhân trong quan niệm đạo đức của thanh niên; 2/ Nhận thức và biểu hiện hành vi của thanh niên hiện nay trên một số giá trị đạo đức truyền thống: Tính trung thực; Tính trách nhiệm; Lòng nhân ái; Lòng yêu nước; Sự kính trọng, biết ơn; Sự tuân thủ pháp luật; 3/ Ý kiến của thanh niên về một số yếu tố ảnh hưởng hành vi đạo đức trong thanh niên hiện nay         

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại hoạt động khảo sát tại cơ sở: