Đoàn Nghiên Cứu Viện Nghiên Cứu Thanh Niên (YRI) Khảo Sát Thực Địa Tại Đắc Lắk

Từ ngày 3/6 đến ngày 5/6, đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu Thanh niên (YRI) do TS. Đỗ Ngọc Hà làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại Đắc Lắk. 

Nội dung khảo sát tập trung vào một số vấn đề như: tìm hiểu nhận thức của thanh niên về một số chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến thanh niên; quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật và sự hiệu quả của các chính sách đến sự phát triển của thanh niên trong thời gian qua.

Ngoài ra, nghiên cứu tìm hiểu ý kiến của thanh niên về ảnh hưởng của mạng xã hội đến nguy cơ bạo lực và sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên hiện nay. Đồng thời, đoàn cũng tìm hiểu những khó khăn, nguyện vọng của thanh niên về một số vấn đề chính sách liên quan đến thanh niên, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị để giúp thanh niên từng bước khắc phục những khó khăn trong cuộc sống.