Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Xin chào trung tâm, em hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp từ cuối năm 2017. Ngày 02/02/2018 lúc đang mang thai đi kiểm tra sức khỏe định kỳ được Bác sĩ chỉ định em phải nghỉ việc đề không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi. Ngày 04/2/2018 em đã làm đơn gửi lãnh đạo công ty B yêu cầu được nghỉ việc và ngày 15/3/2018 em không đến công ty để tiếp tục làm việc. Em xin hỏi  việc chấm dứt hợp đồng của em và công ty có đúng quy định Pháp luật không? 

Trả lời:

Chào bạn, hiện nay,  theo quy định Bộ luật lao động năm 2012, hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Bạn là lao động nữ mang thai, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 8 Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Theo đó, “Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi” .  

Như vậy, nếu bạn mang thai có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp lục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tời thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phái báo trước cho người sử dụng lao động. Thời gian báo trước trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ theo loại hợp đồng lao đồng và được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 như sau:

      + Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012;

     + Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012;

      + Ít nhất 45 ngày nếu là hợp đồng không xác định thời hạn.

Tuy nhiên, trường hợp của bạn là lao động nữ mang thai nên về thời gian báo trước không phụ thuộc vào loại hợp đồng lao động bạn đã giao kết với công ty mà theo thời hạn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. Khi nộp đơn thông báo nghỉ việc bạn phải nộp kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Bạn đi kiểm tra sức khỏe định kỳ vào ngày 02/02/2018 và được Bác sĩ chỉ định phải nghỉ việc để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi. Ngày 04/02/3018 bạn làm đơn yêu cầu được nghỉ việc và ngày 15/03/2018 bạn không đến công ty để tiếp tục làm việc. Việc xác định bạn có nghỉ việc đúng pháp luật hay không là chưa thể khẳng định bởi chúng tôi chưa rõ đó có phải thời hạn do bác sỹ chỉ định cho bạn không? Nếu thời gian bạn nghỉ là thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định thì bạn nghỉ việc hoàn toàn đúng pháp luật.

Trân trọng.