Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Viện Nghiên Cứu Thanh Niên 2019

Vào ngày 22/1/2019, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do đ/c Đỗ Ngọc Hà – Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên và đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh – Chủ tịch công đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ trì hội nghị. Đến dự chương trình, có sự hiện diện của đ/c Nguyễn Phú Trường – Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai – Chủ tịch công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên.

Tại Hội nghị, đ/c Đỗ Ngọc Hà đã trình bày Báo cáo tình hình công tác Viện Nghiên cứu Thanh niên 2018 và triển khai công tác năm 2019. Theo đó, trong năm qua Viện đã tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu, quản lý khoa học, phổ biến pháp luật và các nhiệm vụ khác được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công. Đặc biệt, trong năm qua, kết quả nghiên cứu, xã hội hóa kết quả nghiên cứu có bước phát triển rõ rệt với nhiều bài viết khoa học trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tạp chí quốc tế, hội thảo.  

Bên cạnh đó, đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, đ/c Trần Thu Trang và đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh đã lần lượt trình bày các báo cáo về các vấn đề như: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết công tác công đoàn,… Tại đại hội, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đã thảo luận nghiêm túc, sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về các kết quả công tác của cơ quan trong năm 2018 và các định hướng, giải pháp công tác trong năm 2019. Theo đánh giá của đ/c Nguyễn Phú Trường, đại hội đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo và đầy đủ, trong năm 2019, hoạt động của Viện cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn với các hoạt động của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trong đó trọng tâm là việc đổi mới công tác nghiên cứu, quản lý khoa học theo chuẩn quốc tế. Theo đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai, trong năm 2019, công đoàn Viện cần tập trung hơn nữa vào hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong cơ quan; chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu với lãnh đạo cơ quan về các chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Sau khi trao đổi, thảo luận và thống nhất về nội dung dự thảo các báo cáo, Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân để thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động trong đơn vị. Kết quả, đ/c Phan Thanh Nguyệt, đ/c Bùi Phương Thanh và đ/c Lê Thanh Khiết đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Ban Thanh tra nhân dân. 

Sau gần 04 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, cầu thị, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cán bộ, viên chức trong cơ quan đã nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị và chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2019.

Một số hình ảnh của Hội nghị: