Hội thảo khoa học: “giải pháp phòng ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên hiện nay”

Ngày 03/11/2017, Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phòng ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên hiện nay” tại Hà Nội. Đây là hội thảo khoa học lần thứ 3, trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Những sai lệch xã hội trong thanh niên – Thực  trạng và giải pháp”, mã số 01/15- ĐTĐL.XH-XHTN do Tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo được chủ trì dưới sự điều hành, dẫn dắt của GS.TS Đặng Cảnh Khanh –  Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển và GS.TS Nguyễn Đình Tấn – Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam. Mục đích của Hội thảo nhằm tìm hiểu, trao đổi, thảo luận những vấn đề về giải pháp phòng ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên. Trọng tâm của Hội thảo là công bố những kết quả nghiên cứu về thực trạng những biểu hiện sai lệch xã hội trong thanh niên hiện nay, yếu tố tác động đến hành vi sai lệch xã hội trong thanh niên và một số giải pháp phòng ngừa sai lệch xã hội trong hiện nay.

GS.TS Đặng Cảnh Khanh và GS.TS Nguyễn Đình Tấn thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo

Tại hội thảo này, Ban chủ nhiệm đề tài cũng công bố những phát hiện chính thông qua kết quả nghiên cứu thực địa từ đề tài “Những sai lệch xã hội trong thanh niên – thực trạng và giải pháp”, đưa ra bức tranh thực trạng những biểu hiện sai lệch xã hội của thanh niên hiện nay qua các cấp độ từ nhận thức đến thái độ, hành vi, đồng thời đánh giá những biểu hiện sai lệch của thanh niên ở một số lĩnh vực phổ biến hiện nay như: tư tưởng chính trị, định hướng giá trị, lối sống, sai lệch trong hoạt động học tập và nghề nghiệp,… 

Hội thảo nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học ở lĩnh vực, phạm vi công tác khác nhau. Các nhà khoa học không chỉ tham gia cộng tác viết bài cho hội thảo mà còn đóng góp các ý kiến trao đổi, chia sẻ trực tiếp tại Hội thảo. Hội  thảo lắng nghe các ý kiến tham luận, trao đổi của các nhà khoa học như GS.TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược – Bộ Công An, PGS.TS Phạm Duy Đức – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và phát triển, PGS.TS Đinh Thị Vân Chi – Nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, PGS.TS Lê Ngọc Văn – Viện Gia đình và Giới, PGS.TS Vũ Hồng Tiến – Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, PGS.TS Trịnh Thị Kim Ngọc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, TS. Nguyễn Tường Lâm – Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, TS. Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, TS. Trần Văn Miều – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ giáo dục, Môi  trường và phát triển….

 
GS.TS, thiếu tướng Lê Văn Cương tham luận về cách tiếp cận giải pháp ngăn ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên 
TS. Nguyễn Tường Lâm – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn tham luận về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên của Đoàn
TS. Trần Văn Miều tham luận về giải pháp phòng ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên
 PGS.TS Lê Ngọc Văn trao đổi về các giải pháp phối hợp giữa gia đình và các thiết chế xã hội để phòng ngừa sai lệch xã hội trong  thanh niên
PGS.TS. Trịnh Thị Kim Ngọc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo trình bày về vai trò của thiết chế tôn giáo trong phòng ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên
TS. Đỗ Xuân Lân trình bày về giải pháp thay đổi phương thức, nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật cho  thanh niên
GS.TS Đặng Cảnh Khanh tổng kết các ý kiến tham luận tại Hội thảo

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến định hướng, gợi mở các giải pháp thiết thực cũng như các cách tiếp cận xây dựng giải pháp phòng ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên. Thông qua Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài có thêm nhiều thông tin hữu ích để xây dựng các khuyến nghị, giải pháp phòng ngừa sai lệch xã hội trong thanh niên thời gian tới.