Hội thảo “sửa đổi luật thanh niên theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên”

Ngày 28/3/2018, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội thảo “Sửa đổi Luật Thanh niên theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên”. Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Ban Chấp hànhTrung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam, TS. Đỗ Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, đ/c Nguyễn Thị Ngà – Tổng thư ký UBQG về Thanh niên Việt Nam và sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các Bộ, ngành, Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan truyền thông, báo chí.

Phát biểu khai mạc, TS. Đỗ Ngọc Hà khẳng định qua hơn 10 năm thi hành, Luật Thanh niên 2005 đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể đối với việc bồi dưỡng và phát huy thanh niên được khẳng định; quyền và nghĩa vụ của lợi ích hợp pháp của thanh niên được chú trọng, quan tâm trên tất cả các lĩnh vực: học tập, lao động, việc làm, khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật,… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, Luật Thanh niên 2005 cũng đã bộc lộ những hạn chế trong công tác thi hành mà nổi bật nhất là chưa thấy rõ tác động của Luật trong đời sống xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Thanh niên 2005 là yêu cầu hết sức cấp thiết, và thông qua hội thảo, Viện Nghiên cứu Thanh niên muốn đề xuất, gợi mở một hướng tiếp cận mới trong việc sửa đổi luật – hướng tiếp cận phát triển thanh niên.  

Tại hội thảo, TS. Hoàng Xuân Châu – Đại diện nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thanh niên cho biết, trong bối cảnh phát triển thanh niên đang trở thành một xu thế toàn cầu như hiện nay, mục đích chính và chủ yếu của Luật Thanh niên vần phải là để phát triển thanh niên, tạo tiền đề cho sự đóng góp của thanh niên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Thanh niên cần là văn bản quy phạm pháp luật có vị trí chỉ sau Hiến pháp, có chức năng cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về vấn đề thanh niên, đồng thời chi phối toàn bộ các chính sách, pháp luật khác có liên quan để đảm bảo mục đích phát triển thanh niên đã đề ra. Trên cơ sở xác định được vị trí, chức năng và mục đích của Luật Thanh niên, nhóm nghiên cứu đề xuất một số nội dung của Luật Thanh niên sửa đổi bao gồm:Phạm vi, đối tượng điều chỉnh; Quyền và nghĩa vụ của thanh niên; Hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên; Hệ thống quản lý nhà nước về thanh niên;Các chủ thể khác tham gia công tác thanh niên; Các dịch vụ dành cho thanh niên; Công tác phát triển các đối tượng thanh niên đặc thù; Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và Hệ thống thông tin quốc gia về thanh niên;…. 

TS. Hoàng Xuân Châu – Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu được công bố, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học cũng chia sẻ nhiều quan điểm ý kiến, về phương hướng tiếp cận phát triển khi sửa đổi, bổ sung luật. TS. Trần Văn Miều – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ giáo dục, môi trường và phát triển cho rằng: Việc sửa đổi luật cần hướng đến các nội dung cụ thể về trí tuệ, tinh thần, sức khỏe và năng lực phẩm chất của thanh niên, vì vậy, một trong những giải pháp đặt ra là luật sửa đổi cần quy định việc đánh giá chỉ số phát triển thanh niên, bên cạnh đó, các đề xuất nội dung sửa đổi của luật cần phải được phân tích, đánh giá dự báo tác động làm cơ sở cho việc đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền. Luật sư Nguyễn Duy Lãm – Nguyên Vụ trưởng Vụ PBGDPL – Bộ Tư pháp cho rằng: việc sửa đổi Luật này và sửa theo hướng phát triển thanh niên là cần thiết. Ông đề xuất Luật thanh niên sửa đổi nên mô tả một hệ thống chính sách, pháp luật và xác định rõ vị trí, vai trò của từng loại chính sách pháp luật trong quá trình phát triển thanh niên. 


Các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ ý kiến tại hội thảo 
Đ/c Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu kết luận tại hội thảo

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam kết luận: Luật Thanh niên năm 2005 đã thể hiện vai trò và sứ mệnh lịch sử đối với thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng các chính sách cho thanh niên. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành, tình hình kinh tế – xã hội của đất nước và hệ thống chính sách, pháp luật đã có nhiều thay đổi dẫn đến yêu cầu tất yếu là phải sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. ửa luật lần này cũng được coi là làm một bộ luật mới hoàn toàn với hướng tiếp cận mới – tiếp cận phát triển thanh niên; Xác định đối tượng, phạm vi của Luật Thanh niên sửa đổi mới phải đầy đủ, toàn diện và rộng hơn; Những quy định của Luật mới cần phải đề cập nội dung theo các tuyến lĩnh vực cần cụ thể hơn, trong đó xác định rõ nội dung, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan … đảm bảo tính khả thi của Luật. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo luật cũng cân nhắc quy định về chế tài; cân đối nguồn lực đảm bảo thi hành luật. Cuối cùng, quá trình sửa luật còn một lộ trình rất dài, do vậy Ban Tổ chức mong muốn các nhà khoa học và chuyên gia tiếp tục tham góp các nội dung để Luật được hoàn thiện.

Tuấn Dũng