Khảo Sát Tình Hình Thanh Niên Năm 2018

Đánh giá tình hình thanh niên là hoạt động thường niên do Viện Nghiên cứu Thanh niên thực hiện nhằm mục đích nắm bắt những thông tin khái quát nhất về tình hình thanh niên trên các lĩnh vực, xác định nhu cầu, mong muốn và những vấn đề thách thức mà thanh niên đang phải đối mặt; từ đó gợi mở cũng như thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm mục tiêu thúc đẩy sự tham gia, cơ hội nói lên tiếng nói, tạo cơ hội cho thanh niên nhằm mục tiêu cao nhất là phát triển thanh niên. 

Với quy mô 1600 phiếu khảo sát  với các đối tượng thanh niên, cán bộ đoàn, nhà quản lý về công tác thanh niên, cuộc điều tra được tiến hành trên 08 tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Thừa thiên- Huế, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Kon Tum, Long An để đảm bảo tính khách quan, đại diện cho 03 miền Bắc – Trung – Nam, khu vực nông thôn – thành thị, đảm bảo sự tham gia của các đối tượng thanh niên ở nhiều ngành nghề: công chức, viên chức, sinh viên, công nhân, nông dân.

Qua việc điều tra, khảo sát, đoàn viên, thanh niên cơ sở và cán bộ khảo sát đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ ý kiến của thanh niên về các vấn đề xã hội, vui chơi, giải trí, sự quan tâm … của thanh niên đối với những vấn đề của xã hội và đất nước