Khảo sát tổng quan tình hình sinh viên, công tác hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2013 – 2018

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X vào tháng 12 năm 2018, được sự đồng ý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trong quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành điều tra khảo sát Tổng quan tình hình sinh viên, công tác Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên giai đoạn 2013 – 2018.

Cuộc điều tra được tiến hành trên 08 tỉnh, thành phố đại diện cho ba miền Bắc – Trung – Nam là: Hà Nội, Thái Nguyên, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Quy mô triển khai khảo sát bao gồm: 3.200 phiếu khảo sát, với 2 đối tượng chính là: 2400 sinh viên và 800 cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên. Tại mỗi tỉnh, thành tiến hành khảo sát đối với 300 sinh viên và 100 cán bộ Đoàn, Hội.

Thông qua cuộc khảo sát, sinh viên và cán bộ Đoàn, Hội đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ ý kiến về nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sinh viên như: tư tưởng, định hướng giá trị sống, đời sống vật chất – tinh thần, học tập, nghề nghiệp việc làm, sức khoẻ, sự tham gia, tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay; cũng như đánh giá công tác Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên giai đoạn 2013 – 2018. Qua đó, bày tỏ sự kỳ vọng đối với công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2018-2023. Đây là những thông tin có ý nghĩa trong việc đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2018 – 2023.