Khảo Sát Tổng Quan Tình Hình Thanh Niên, Công Tác Hội Và Phong Trào Thanh Niên Giai Đoạn 2014 – 2019

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII vào cuối năm 2019, được sự đồng ý của Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, trong quý II vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên phối hợp với Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam đã tiến hành điều tra khảo sát Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 – 2019.

Cuộc điều tra được tiến hành trên 08 tỉnh, thành phố đại diện cho ba miền Bắc – Trung – Nam là: Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Quy mô triển khai khảo sát bao gồm: 2.400 phiếu khảo sát, với 2 đối tượng chính là: 2000 thanh niên và 400 cán bộ Đoàn, Hội; 16 cuộc phỏng vấn sâu. Tại mỗi tỉnh, thành tiến hành khảo sát đối với 250 thanh niên, 50 cán bộ Đoàn, Hội và 2 cuộc phỏng vấn sâu.

Thông qua cuộc khảo sát, thanh niên và cán bộ Đoàn, Hội đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ ý kiến về nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thanh niên như: tư tưởng chính trị, đời sống văn hoá tinh thần, đạo đức, học tập, nghề nghiệp việc làm, sức khoẻ, sự tham gia, vi phạm pháp luật trong thanh niên hiện nay; cũng như đánh giá công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 – 2019. Qua đó, bày tỏ sự kỳ vọng đối với công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2024. Đây là những thông tin có ý nghĩa trong việc đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2024.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại hoạt động khảo sát tại cơ sở: