Lịch sử hình thành

Tên tiếng ViệtViện Nghiên cứu Thanh niên

 Tên tiếng AnhYouth Research Institute

Tên viết tắtYRI

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

– Viện Nghiên cứu thanh niên được thành lập ngày 26/02/1986 theo Nghị quyết số 46/NQ/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Khóa IV).

– Hoạt động theo Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số 151/Bộ KHCN&MT cấp ngày 31/8/1993.

– Viện có tư cách pháp nhân, có con đấu, tài khoản riêng.

CHỨC NĂNG

1. Nghiên cứu, tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về thanh niên và Đoàn thanh niên.

2. Hợp tác trong nước và quốc tế về công tác nghiên cứu khoa học về thanh niên và Đoàn thanh niên.

3. Hướng dẫn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4. Thông tin khoa học xã hội.

TỔ CHỨC BỘ MÁY

– Ban lãnh đạoViện: Viện trưởng và các Phó viện trưởng

– Hội đồng Khoa học

– Phòng Tổng hợp

– Phòng Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trẻ

– Phòng Nghiên cứu tổ chức và Phong trào TN

– Phòng Nghiên cứu Thiếu nhi.

– Phòng Nghiên cứu Thanh niên và Pháp luật

– Phòng Nghiên cứu Văn hóa, Lối sống thanh niên

– Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế

– Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Thanh niên

– Trung tâm Tư vấn giáo dục

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

– Nghiên cứu những vấn đề xã hội của thanh thiếu niên.

– Nghiên cứu các tổ chức và các hoạt động của  thanh thiếu niên.

– Nghiên cứu những vấn đề của các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

– Tổ chức nghiên cứu đánh giá, thiết kế xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực xã hội và phát triển.

– Đào tạo, tập huấn về phương pháp nghiên cứu, đánh giá và các vấn đề phát triển liên quan đến thanh thiếu nhi.

– Tổ chức các hoạt động tư vấn, tham vấn, trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên.

– Tham mưu, tư vấn và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn.

 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Cơ quan: Số 5, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:  (84).(024).37754262

Fax:             (84).(024).37754262

Email: vienthanhnientwd@gmail.com; vienthanhnien@yahoo.com

Viện trưởng:      TS. Đỗ Ngọc Hà

TIN LIÊN QUAN