Nghỉ Làm Trước Khi Sinh Có Được Hưởng Chế Độ Thai Sản

Xin chào Trung tâm, em muốn hỏi, em đã tham gia BHXH từ tháng 2/2017 đến khi em mang thai được 4 tháng là tháng 6/2018 thì phải nằm viện cấp cứu vì thai yếu, vì thế em đã nghỉ làm không hưởng lương theo chỉ định của bác sỹ để dưỡng thai. Dự kiến sinh của em là tháng 11/2018. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ? Và nếu được hưởng thì em cần những giấy tờ gì của bệnh viện ,và mẫu giấy tờ đó như thế nào?

Trả lời:

Chào bạn, hiện nay theo quy định của Luật BHXH 2014 thì thai sản là một trong những chế độ mà người lao động tham gia BHXH có thể được hưởng theo quy định tại điều 31. Về điều kiện được hưởng chế độ thai sản, Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định: 

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Như vậy, đối chiếu với quy định hiện hành, bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ để được hưởng chế độ trong trường hợp này bao gồm:

– Sổ BHXH

– Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.