Nghiên Cứu Quốc Tế – Nghiên Cứu Về Tình Hình Cuộc Sống Và Ý Thức Của Thanh Niên Và Chính Sách Có Liên Quan

 Nghiên cứu về tình hình cuộc sống và ý thức của thanh niên và chính sách có liên quan (*)

Hye-young Jo & Jikyung Kim

Mục đích nghiên cứu là nắm bắt tình hình cuộc sống và ý thức của thanh niên từ 19 đến 24 tuổi, đây là đối tượng của Luật cơ bản cho Thanh niên (Youth Basic Law) và phát triển các chính sách thúc đẩy đối tượng này. Hiện tại, các chính sách thanh niên tập trung chủ yếu vào học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (tuổi từ 13 – 18), các chính sách dành cho thanh niên ở lứa tuổi tiếp theo đang ít được quan tâm. Mặc dù đã 20 năm kể từ khi chính sách thanh niên được thiết lập sau khi ban hành Luật cơ bản cho thanh niên (Youth Basic Law) và Kế hoạch cơ bản cho Đạo luật thanh niên (Basic Plan for Youth Act) năm 1991, thế nhưng các chương trình hành động cho thanh niên từ 19 – 24 vẫn còn diễn ra ít ỏi và thiếu tính toàn diện. Cùng với đó, các nghiên cứu chính sách chuyên sâu về đối tượng này cũng ít được tiến hành. Đặc biệt, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và sự thay đổi về tình hình cuộc sống và ý thức của những người từ 20 – 29 tuổi hiện nay trở thành một trong những yếu tố kích thích nhu cầu nghiên cứu chính sách chuyên sâu và toàn diện về nhóm đối tượng này.

Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục bậc hai tiêu chuẩn (a standardized secondary education), những người ở độ tuổi 20 bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình và lựa chọn con đường riêng của mình theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, họ có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề cá nhân và xã hội trong quá trình tìm đường đến tương lai. Những vấn đề này xuất phát từ chính bên trong môi trường văn hóa xã hội vĩ mô mà thế hệ thanh niên này đang sinh sống, tương tác.

Nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính nhằm xác định tình hình cuộc sống và ý thức của thanh niên trong các trường đại học và cao đẳng. Các vấn đề chính là học phí, nhà ở sinh viên, lao động, chuẩn bị về trình độ chuyên môn và tay nghề, giải trí và mua sắm, cũng như thời gian sinh hoạt, sự công nhận vị trí xã hội, bản sắc và triển vọng trong tương lai. Cuộc khảo sát được thực hiện trên 2.417 sinh viên đại học và cao đẳng, và nghiên cứu định tính được thực hiện trên 30 sinh viên đại học và cao đẳng ở khu vực đô thị Seoul và các khu vực khác của Hàn Quốc.

Các kết quả chính của nghiên cứu đã chỉ ra các chi phí như học phí và nhà ở của sinh viên đều được phụ huynh chi trả, điều này làm mức độ độc lập của sinh viên chỉ ở mức độ thấp. Mặc khác, sinh viên thể hiện thái độ không hài lòng về số tiền học phí và chính sách học bổng. Trong trường hợp các sinh viên phải sống xa cha mẹ, việc tìm một nơi để sống là một thách thức kinh tế rất lớn đối với họ. Các sinh viên khó khăn khi tham gia các hoạt động giải trí hoặc văn hóa do gánh nặng kinh tế và thời gian hạn chế. Hơn nữa, sinh viên phải chịu áp lực học tập để có kết quả tốt nhằm áp ứng đòi hỏi của thị trường lao động về bằng cấp tiếng anh và các chứng chỉ chuyên môn khác. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai gia đình của họ có tốt đẹp hay không. Cũng với đó, các chi phí phát sinh khi học cao đẳng, đại học vượt quá tầm tay của họ. Những điều này khiến sinh viên phải đối mặt với những vấn đề tinh thần và kinh tế trong học tập, khiến họ dù có mong muốn nhưng lại ít có trải nghiệm được đi du lịch nước ngoài.

Có thể thấy. đối với những thanh niên từ 19 đến 24 tuổi sống dựa vào cha mẹ (để gia sư hoặc chi trả học phí và chi phí nhà), họ rơi vào tình trạng không còn muốn tự lập. Họ khó có thể thực hiện một kế hoạch dài hạn để đạt được ước mơ hoặc theo đuổi những gì họ thực sự quan tâm. Nếu điều này tiếp tục, nó sẽ trở thành một vấn đề không chỉ đối với cá nhân mà còn là nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội

Nếu chính phủ cho rằng thanh niên từ 19 đến 24 tuổi là nhóm đối tượng quan trọng, thì cần có chính sách hỗ trợ toàn diện để giúp thế hệ này phát triển năng lực của họ. Vì vậy, nghiên cứu đã khuyến nghị một số biện pháp chính sách hướng tới mục tiêu trên.

(*) Trích Báo cáo khoa học thường niên năm 2012, Viện Nghiên cứu Chính sách Thanh niên Quốc gia Hàn Quốc