Sinh Hoạt Chuyên Đề Đề Tài Nghiên Cứu Cấp Viện “Hành Vi Lệch Chuẩn Trong Ứng Xử Nơi Công Cộng Của Thanh Niên Hiện Nay”

Ngày 20/9/2017, tại Hội trường tầng 3 Viện NCTN, phòng Nghiên cứu Thanh niên và Pháp luật chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề đề tài nghiên cứu cấp Viện “Hành vi lệch chuẩn trong ứng xử nơi công cộng của thanh niên hiện nay“. 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Tuấn Dũng đã trình bày các nội dung nghiên cứu của đề tài. Đề tài hướng đến mục tiêu nhận diện những vấn đề thực tiễn về thực trạng hành vi lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử nơi công cộng của thanh niên hiện nay, đồng thời phân tích, làm rõ những nhân tố tác động đến hành vi lệch chuẩn trong ứng xử của thanh niên nơi công cộng.

Trong buổi sinh hoạt, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho đề tài như việc sử dụng lý thuyết, phương pháp thu thập thông tin phù hợp với các đối tượng khảo sát … Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học là cơ sở để Ban chủ nhiệm đề tài tham khảo, tiếp thu và hoàn thiện từ phương pháp tiếp cận nghiên cứu đến bộ công cụ khảo sát.