Sinh hoạt chuyên đề: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sáng ngày 27/8/2018, chi bộ Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, chi bộ Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ động đề xuất nội dung sinh hoạt chuyên đề bàn luận về các nội dung xoay quanh vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại đơn vị. Nội dung sinh hoạt bao gồm xác định nội hàm khái niệm sinh hoạt chi bộ, phân tích thực trạng việc thực hiện chi bộ tại đơn vị và đánh giá những hạn chế, nguyên nhân các hạn chế trong sinh hoạt chi bộ tại đơn vị.


Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa thay mặt tổ đảng chủ trì nội dung sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ

Đ/c Vũ Long Khánh trình bày nội dung sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tích cực bày tỏ quan điểm của mình trước những nội dung đưa ra để trao đổi, bàn bạc tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cho bộ trong thời gian tới. Một trong số những giải pháp được đồng tình và quán triệt thực hiện đó là: Đổi mới về nội dung sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, gắn với các vấn đề của đơn vị, bàn và khắc phục những tồn tại, hạn chế; Phát huy tính chủ động, sự tham gia của đảng viên trong chi bộ; Sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, Cần chốt lại các vấn đề đã thống nhất và giám sát việc  thực hiện các quyết nghị đã đề ra; Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy làm việc với các tổ trưởng tổ đảng để nắm sát sao tình hình tư tưởng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị; Thông tin đầy đủ về nội dung sinh hoạt chi bộ đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản. Một trong những yếu tố then chốt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đó là phát huy vai trò của cấp ủy trong việc đầu tư hơn đối với việc đổi mới các nội dung, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi bộ.