Sinh Hoạt Khoa Học: Nâng Cao Năng Lực Nghiên Cứu Với Chủ Đề “Trình Bày Kết Quả Nghiên Cứu Thực Nghiệm”

Vào lúc 8h30 sáng ngày 21/9, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức buổi tập huấn về chủ đề “Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm” do PGS.TS. Mai Văn Hai và PGS.TS Lê Ngọc Văn thuyết giảng. Đây là buổi sinh hoạt khoa học thứ hai trong Chương trình tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ cơ quan năm 2017 với sự tham gia cộng tác của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội.

Buổi sinh hoạt khoa học thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ nghiên cứu và đại diện các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn. Các học viên và chuyên gia đã cùng trao đổi, thảo luận trên những ví dụ thực tế, phát huy tinh thần chủ động học hỏi. Học viên đã nắm rõ được những nội dung cần thiết để trình bày kết quả nghiên cứu khoa học, từ bước mô tả, phân tích, giải thích, kiểm chứng giả thuyết và bình luận, đánh giá.

PGS,TS. Lê Ngọc Văn giới thiệu nội dung buổi tập huấn tiếp theo

Buổi tập huấn tiếp theo về chủ đề “Thiết kế đề cương nghiên cứu” dự kiến sẽ được PGS.TS. Lê Ngọc Văn trình bày vào thứ 4, ngày 27/9/2017.

P.Sơn