Viện Nghiên Cứu Thanh Niên Thực Hiện Điều Tra Dư Luận Xã Hội Quý 1.2019

  Vừa qua, chi đoàn Viện Nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì thực hiện cuộc điều tra dư luận xã hội quý 1 năm 2018 với chủ đề “Ý kiến của thanh niên về các chính sách hỗ trợ đảm bảo đời sống và hòa nhập cộng đồng cho một số đối tượng thanh niên đặc thù”. Đây là công trình thanh niên của chi đoàn nhằm phát triển chuyên môn cho các đoàn viên và hưởng ứng các hoạt động trong tháng thanh niên. Cuộc điều tra được tiến hành tại 04 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Quảng Nam với 1000 mẫu đại diện trên 02 đối tượng thanh niên: thanh niên di cư và thanh niên địa bàn vùng khó khăn.

Cuộc điều tra tập trung vào các nội dung chính như: ý kiến của thanh niên về các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên; ý kiến thanh niên về những khó khăn trong đời sống và mong đợi của thanh niên về những chính sách của nhà nước dành cho thanh niên. Thông qua điều tra, khảo sát, cán bộ Viện Nghiên cứu Thanh niên đã có cơ hội tiếp cận, lắng nghe quan điểm, ý kiến và tiếp xúc với cuộc sống của các đối tượng thanh niên đặc thù với cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những nghiên cứu thực tế góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, thực tiễn, từ đó giúp Viện Nghiên cứu thanh niên xây dựng báo cáo kết quả khảo sát một cách khách quan, trung thực, đúng với yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại hoạt động khảo sát tại cơ sở: