spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img
Trang chủHoạt động Đảng, Đoàn thểHoạt động Chi bộHội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền...

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 28/02/2023, Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tham gia hội nghị gồm có Chi ủy và toàn thể cán bộ Đảng viên Viện Nghiên cứu Thanh niên tham dự.

Thông qua hội nghị trực tuyến, các Đảng viên trong Chi bộ đã được nghe đồng chí báo cáo viên trình bày khái quát về cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1-2018 đến tháng 4-2021 và qua 36 phiên họp. Nội dung cuốn sách được sắp xếp theo bốn chủ đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Cuốn sách đã cho thấy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn nữa những quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, từng địa phương, bộ, ngành, lĩnh vực cụ thể. Đồng chí Tổng Bí thư cũng dành nhiều tâm huyết chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, coi đây là công việc khó khăn, phức tạp, lâu dài và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì và tuyệt nhiên không được tự thoả mãn với những kết quả đã đạt được.

Kết thúc hội nghị, toàn thể cán bộ tham dự cảm thấy cuốn sách đem lại nhiều ý nghĩa to lớn, sâu sắc, chặt chẽ, dễ hiểu, mang tính lý luận cao. Sự thuyết phục của tác phẩm còn bởi chính đời sống liêm chính của đông chí Tổng bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương về tinh thần nhân văn, nhân ái, là biểu tượng của sự giản dị, thanh liêm. Lối sống thanh cao, giản dị và tấm lòng vì nước, vì dân của đồng chí Tổng bí thư cũng chính là một tấm gương sáng đầy sức thuyết phục để các cán bộ Đảng viên, quần chúng noi theo và học tập.

Người thực hiện: Đỗ Minh Hoàng

Bài viết liên quan

Bài phổ biến

Ý kiến gần đây