spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img
Trang chủQuản lý khoa họcThông báoThông báo “Kết quả xét giao tổ chức, cá nhân chủ trì...

Thông báo “Kết quả xét giao tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2024 của cơ quan Trung ương Đoàn”

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn và kết quả của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao và Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 được thành lập theo Quyết định số 147 QĐ/TWĐTN-VNCTN và 148 QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 31/05/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Viện Nghiên cứu Thanh niên – Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan Trung ương Đoàn thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao hồ sơ đăng ký các nhiệm vụ năm 2024 (file đính kèm).

Thông báo số 05 TB/VNCTN

Bài viết liên quan

Bài phổ biến

Ý kiến gần đây