spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img
Trang chủNghiên cứu khoa họcHội nghị, Hội thảoHội thảo khoa học xin ý kiến đối với Dự thảo Bộ...

Hội thảo khoa học xin ý kiến đối với Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh tại tỉnh Đắk Nông

Năm 2023, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh”. Bộ Tiêu chí do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành với mục tiêu là công cụ thực hiện chức năng giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định Luật Thanh niên năm 2020 và Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Bộ tiêu chí này được áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đến nay, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí với tổng số 19 tiêu chí, 75 nội dung tiêu chí cụ thể kèm theo. Nội dung cơ bản của dự thảo Bộ Tiêu chí sẽ tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách, mục tiêu phát triển thanh niên được quy định tại Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 gồm 03 Tiêu chí sau:

(1) Thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên

(2) Thực hiện mục tiêu, chính sách, pháp luật về thanh niên

(3) Thực hiện đối thoại với thanh niên, tháng thanh niên, hợp tác quốc tế về thanh niên.

Từ 03 Tiêu chí trên, đề tài xác định các nội dung của Tiêu chí; cách đánh giá mức độ đạt được của nội dung tiêu chí; cách tính điểm cụ thể và các tài liệu, hoạt động minh chứng.

Để hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với 4 tỉnh, thành là: Hà Nội, Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Đắk Nông để thực hiện 2 hoạt động chính tại mỗi địa bàn: (1) Khảo sát lấy ý kiến xác định các tiêu chí nên được quy định trong Bộ tiêu chí đối với các đối tượng là cán bộ chính quyền và cán bộ Đoàn, Hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, (2) tổ chức 1 cuộc Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh. Đây là những hoạt động quan trọng của đề tài nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn ở địa phương trong quá trình hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí.

Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động khảo sát tại địa phương, từ ngày 5-9/8/2023, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên (đơn vị phối hợp triển khai thực hiện đề tài) gồm TS. Đỗ Thị Thu Hằng và TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã tiến hành khảo sát tại địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đăk Nông, đoàn công tác đã thu thập thông tin định lượng thông qua khảo sát 40 phiếu hỏi đối với cán bộ thuộc các sở, ban, ngành và cán bộ Đoàn, Hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, đồng thời thu thập thông tin định tính thông qua việc tổ chức một cuộc Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam.

Cuộc Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 9/8/2023 tại Hội trường tầng 2 tỉnh Đoàn Đăk Nông với sự đồng chủ trì của: đ/c Trần Việt Anh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đăk Nông và TS. Đỗ Thị Thu Hằng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, thư ký Hội thảo là TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Viện Nghiên cứu Thanh niên.

Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo

Hội thảo có sự góp mặt của các đại biểu đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tỉnh Đoàn Đắk Nông…

Phát biểu của đ/c Trần Minh Quân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông

Hội thảo đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ, thảo luận của các đại biểu tập trung vào các vấn đề sau:

  1. Bố cục, cách xây dựng Bộ Tiêu chí.
  2. Việc xác định các nội dung Tiêu chí.
  3. Đánh giá mức độ đạt được nội dung tiêu chí.
  4. Cách tính điểm của Bộ Tiêu chí.
  5. Các tài liệu, hoạt động minh chứng
  6. Quy trình đánh giá.
  7. Đề xuất, gợi mở hướng xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh.
Phát biểu của đ/c Trần Sĩ Thành – PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

Nhìn chung, các ý kiến tại Hội thảo đều bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chủ nhiệm Đề tài trong việc xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh. Các đại biểu cũng đồng tình với nhận định Bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam là công cụ đánh giá của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, trong đó tập trung đánh giá thực trạng việc thực hiện các chính sách, mục tiêu phát triển thanh niên được quy định tại Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Phát biểu của đ/c Bùi Hồng Mến – Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Bên cạnh đó, để Bộ Tiêu chí được hoàn thiện và có thể tiến tới áp dụng trong thực tiễn, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý, trao đổi, phân tích và bình luận về những vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện, như việc xác định các nội dung tiêu chí cần chú ý tới tính đặc thù của từng địa phương, khu vực; việc đánh giá mức độ đạt được theo tỉ lệ % cần có sự cân nhắc về tỉ lệ điểm đánh giá ở từng nội dung tiêu chí, tránh việc đưa ra con số định lượng chỉ mang tính hình thức, không thực chất; việc đánh giá xếp loại có thể xem xét lại cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với Luật Thi đua khen thưởng hiện hành; các tài liệu, hoạt động minh chứng kèm theo ngoài việc đảm bảo yêu cầu mang tính giải trình, cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể còn cần phải hướng đến việc tin gọn, số hóa, tránh rườm rà, lãng phí.

Phát biểu của đ/c Phạm Năm Giang – Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

Sau hơn 2 giờ trao đổi, thảo luận sôi nổi, tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu, Ban Chủ nhiệm đề tài đã lắng nghe, ghi nhận và tổng hợp đầy đủ những ý kiến được đưa ra của các đại biểu. Kết thúc Hội thảo, TS. Đỗ Thị Thu Hằng – đồng chủ trì Hội thảo đã nêu rõ kết luận: các đại biểu tham dự đều thống nhất cần thiết xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển của Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh và về cơ bản các đại biểu cũng thống nhất với dự thảo Bộ Tiêu chí do Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam xây dựng, tuy nhiên để có thể thực hiện được trong thực tiễn thì Bộ Tiêu chí cần có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Các ý kiến này sẽ được trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm hướng tới việc hoàn thiện, đề xuất ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh trong thời gian tới.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Bài viết liên quan

Bài phổ biến

Ý kiến gần đây