spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img
Trang chủQuản lý khoa họcThông báoThông báo: Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2025 của cơ quan...

Thông báo: Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2025 của cơ quan Trung ương Đoàn

Ngày 26/1/2024, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra công văn số: 2853 – CV/TWĐTN-VNCTN về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2025. Để xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cấp bộ của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2025, trình Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Đoàn, trân trọng đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, rà soát, nhận diện các vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất chủ đề nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2025.

Yêu cầu đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2025, một số định hướng nội dung trọng tâm nghiên cứu và hình thức đăng ký được cập nhật tại đây:

Công văn Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2025

Đề nghị các ban, đơn vị gửi bản đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2025 về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Viện Nghiên cứu Thanh niên – Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan trước 16h30 ngày 28/2/2024 để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Nơi gửi hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học và Hành chính, Viện Nghiên cứu Thanh niên, số 5, phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội (bản mềm gửi về địa chỉ: hoidongkhoahoctwdoan@gmail.com).

(Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ TS. Bùi Phương Thanh, phòng Quản lý Khoa học và Hành chính, Viện Nghiên cứu Thanh niên. Số điện thoại: 024.37754264/ 0986469359).

Bài viết liên quan

Bài phổ biến

Ý kiến gần đây