spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img
Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nhu cầu tiếp cận các dịch vụ tư vấn sức khỏe và sức khỏe tâm...

Thực hiện Quyết định số 309 QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Nghiệm thu đề tài cấp Viện “Điều tra nhu cầu, nguyện vọng và những vấn đề thanh thiếu niên quan tâm trên các lĩnh...

Chiều ngày 29/11/2023, tại phòng họp tầng 2 Nhà A, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện...

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực số của thanh niên...

Thực hiện Quyết định số 309 QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu nhân tố tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào...

Thực hiện Quyết định số 309 QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Những điểm mới trong nghiên cứu, đánh giá tình hình thanh niên năm 2023 – Từ việc xây dựng bộ công cụ khảo sát

ThS. Vũ Thành Phương Viện Nghiên cứu Thanh niên VNCTN - Điều tra đánh giá Tình hình thanh niên là hoạt động thường niên được Ban...

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng cho thanh niên

ThS. Nguyễn Văn Quý Viện Nghiên cứu Thanh niên VNCTN- Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng cho thanh niên là một trong...

Hội thảo khoa học “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng ngày 11/10/2023 (thứ 4), tại Phòng họp Tầng 2, nhà A, Viện Nghiên cứu Thanh...

Hội thảo khoa học “Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Cách đây vừa tròn 5 năm, vào ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW...

Khái niệm chỉ số hạnh phúc của thanh niên và các chỉ số đo lường hạnh phúc của thanh niên

ThS. Đỗ Minh Hoàng Viện Nghiên cứu Thanh niên VNCTN - Bài viêt “Khái niệm chỉ số hạnh phúc của Thanh niên và các chỉ số...

Cô đơn – Một vấn đề cần được quan tâm trong thanh niên

CN. Vũ Long Khánh Viện Nghiên cứu Thanh niên VNCTN - Cô đơn là một dịch bệnh âm thầm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe...

Khảo sát nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2023 “Lưu hành và phát triển các sản phẩm văn hoá số của thanh niên...

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển lớn mạnh như hiện nay, việc áp...

Hội thảo khoa học xin ý kiến đối với Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam...

Năm 2023, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu xây...

Đọc nhiều