spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img

Đề tài cấp Bộ

Khảo sát nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2023 “Lưu hành và phát triển các sản phẩm văn hoá số của thanh niên...

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển lớn mạnh như hiện nay, việc áp...

Khảo sát đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 “Giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, hỗ trợ trẻ...

Vấn đề lạm dụng, xâm hại trẻ em thời gian qua đã và đang là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc...

Hội thảo khoa học Cơ sở lý luận về vấn đề xã hội vị thành niên và chính sách đối với vị thành...

Chiều 05/6/2023, tại phòng họp nhà A, Viện Nghiên cứu Thanh niên - cơ quan chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp...

Khảo sát đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 “Nhu cầu tiếp cận các dịch vụ tư vấn sức khỏe và sức khỏe...

Trong xã hội hiện đại, các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần trở nên phổ biến hơn bao...

Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước...

Thực hiện Quyết định số 60a QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, vừa qua, Viện Nghiên...

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý lưu hành và...

Chiều ngày 17/05/2023, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc...

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận nghiên cứu đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa...

Sáng 17/05/2023, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận nghiên...

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2022 – 2026 và những vấn đề đặt...

Thực hiện Quyết định số 60a QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2022 “Hoàn thiện pháp luật hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp”

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức hội đồng nhiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2022 “Hoàn thiện pháp luật...

Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Nghiên cứu xu hướng giải trí của thanh niên...

Vừa qua, Viện nghiên cứu thanh niên đã tổ chức chức Hội thảo khoa học đề tài cấp bộ Nghiên cứu xu hướng giải...

Trao đổi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ cấp Bộ năm 2023 về xây dựng thuyết minh, dự trù kinh...

Sáng 10/2/2023, với tư cách là đại diện cơ quan quản lý khoa học của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Viện Nghiên...

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu dự báo tình hình thanh niên giai đoạn 2022 – 2026 và những...

Thực hiện Quyết định số 03 QĐ/TWĐTN-VNCTN ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Đọc nhiều