spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img

Đề tài cấp Viện

Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi trên địa...

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từ...

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện 2022 “Điều tra tâm trạng, nguyện vọng và những vấn đề thanh niên quan tâm”

Vào lúc 8h30 ngày 24/11/2022, tại phòng họp nhà A, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài NKCH...

Khảo sát Tình hình thanh niên và việc thực hiện chính sách thanh niên năm 2022 tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2022, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành nghiên cứu,...

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện 2022 “Điều tra nhu cầu và sự tham gia của thanh niên vào đời sống chính trị-xã...

Vào 14h ngày 9/11/2022, tại phòng họp nhà A, Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài NKCH cấp...

Nghiệm thu đề tài cấp Viện 2022 “Điều tra xu hướng tiêu dùng văn hoá của giới trẻ hiện nay”

Ngày 16/11/2022, tại phòng họp nhà A, Viện nghiên cứu Thanh niên đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện 2022...

Khảo sát thường niên về tình hình thanh niên và việc thực thi chính sách thanh niên năm 2022 tại tỉnh Nam Định

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2022, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến hành nghiên cứu,...

Khảo sát xu hướng tiêu dùng văn hoá của giới trẻ hiện nay

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2022, trong tháng 6 vừa qua, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thanh niên đã tiến...

Sinh Hoạt Chuyên Đề Đề Tài Nghiên Cứu Cấp Viện “Hành Vi Lệch Chuẩn Trong Ứng Xử Nơi Công Cộng Của Thanh Niên Hiện...

Ngày 20/9/2017, tại Hội trường tầng 3 Viện NCTN, phòng Nghiên cứu Thanh niên và Pháp luật chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên...

Đọc nhiều