spot_img
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
spot_img

Thông báo

Thông báo tuyển chọn cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 12/8/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra thông báo số 775-TB/TWĐTN-VNCTN về việc tuyển chọn tổ chức,...

Đọc nhiều